Auktionsbetingelser

Privat auktioner

Alle auktioner er uden salær og moms
Auktions status vil fremgå i kataloget.

Andre auktioner

Alt sælges i den stand det forefindes ved hammerslag, og der er således ingen garanti af nogen art.
Vi gør opmærksom på at KK-Auktioner ikke tester eller gennemprøver de enkelte effekter.
Køber har selv mulighed for at teste og se effekterne under eventuelle eftersyn.
Hvis vi har mistanke om at varen er defekt eller ikke kan afprøves beskrives varen som ”Stand ukendt” i kataloget.

KK-Auktioner udarbejder alle kataloger uden ansvar.

Budintervaller fastsættes af auktionarius.

Opstår der umiddelbart efter hammerslag tvivl om, hvem der var højestbydende, eller påståes det, at flere har budt samtidigt, vil det bud der er registreret først i vores database vinde auktionen.

For at kunne byde skal man være i besiddelse af et køber nummer, det få du når du loger ind og opretter en bruger.
Der skal du opgive navn, adresse samt telefonnummer og mailadresse, idet køber nummer ellers ikke kan udleveres.

OMKOSTNINGER:
Foruden budsummen tillægges et auktions salær på 15 % +moms
samt et hammerslagsgebyr på 50 kr. inkl. Moms pr. katalognummer.
Nogle effekter er momspligtige og skal tillægges 25 % moms på budsummen, disse effekter vil være beskrevet som + moms i kataloget.

BETALING: Der kan betales med mobilepay og bankoverfølelser.
Alle effekter skal være betalt inden afhentning af effekter, og kvittering skal fremvises ved udlevering.

De solgte effekter skal afhentes i tidspunkter anført på katalogforsiden samt beskrevet i auktions beskrivelsen.
Hvis køber lader andre eller fragtmand, afhente det købte, skal afhenteren medbringe kvitteret faktura (evt. kopi).
For effekter der ikke er rettidigt afhentet, beregnes et gebyr pr. effekt på 100 kr. + moms pr. dag for opbevaring såfremt anden aftale ikke forefindes.Auktionsfirmaet kan også vælge at sælge de uafhentede effekter igen.
Salget sker for købers regning for at dække eventuelt tab, uden dog at have ret til muligt overskud.

Køber har det fulde ansvar for, at det købte opfylder lovens krav inden ibrugtagelse, endvidere har køber det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

Efter hammerslag henstår effekterne for købers regning og risiko.
Køber sørger selv for afhentning og evt. afmontering/ nedtagning af købte effekter.
Beskadigelse i forbindelse hermed, er alene købers risiko. KK-Auktioners personale er uden ansvar ved evt. hjælp til af og pålæsning.

Salget sker i øvrigt uden ansvar for auktionsfirmaet, auktionarius, rekvirent og auktionsleder.
Servernedbrud og øvrige tekniske/it-problemer beregnes som force majure for hvilket KK-Auktioner ikke kan gøres ansvarlig.

Den der byder for en anden, forpligter sig derved som selvskyldnerkautionist, køber flere i forening hæfter de solidarisk.

Al færdsel på auktionens område sker på eget ansvar.