Indlevering af effekter

Vi modtager effekter som skal sælges på auktion tirsdag til fredag eller efter aftale.

Vi modtager stort set alt. Dog ikke let fordærvelige madvarer, levende dyr og hælervarer.

KK-Auktioner forbeholder sig ret til at afvise effekter til auktion, hvis vi har mistanke om at varen er defekt.
Varer som ikke kan afprøves beskrives som ”Stand ukendt” i kataloget.

KK-Auktioner udarbejder kataloget så præcist som muligt, og vi beder derfor sælger give så mange relevante oplysninger om effekten som muligt.

Hvis du ønsker KK-Auktioner skal klargøre dine effekter og afprøve dem til auktion beregnes indskrivningsgebyr på kr. 250 + moms pr. katalognummer.

Har du/i flere auktionsemner, der skal sælges, er det også muligt at afholde auktionen hos dig/jer.
Kontakt os på mail og hør om dine/jeres muligheder.

 

Betingelser og priser.

Gyldig legitimation skal forevises ved indlevering.

Effekterne skal ved indlevering være i god brugbar og rengjort stand, således de er klar til fotografering og indskrivning.

KK-Auktioner vælger uden ansvar hvordan det enkelte auktionskatalog sammensættes.

Sælgers omkostninger pr. katalognummer udgør 10 % af budsummen
dog min. kr. 50,-  + moms og max. kr. 1000,- + moms

Hvis kunden selv vælger at opbevare og udlevere auktions effekter, bortfalder sælgers 10% omkostninger og indskrivnings gebyr.

For katalognumre der skønnes ikke at kunne opnå bud på mindst 500 kr. beregnes et indskrivningsgebyr på 50 kr. + moms.

Effekter under 5.000 kr. betragtes som absolut bortsalg uden mindstepris.

Eventuel påfyldning af brændstof på køretøjer eller maskiner faktureres sælger.

Effekterne opretholder kun evt. mindstepris på første auktion, medmindre sælger indgår en salgsaftale skriftlig.

Eventuelle mindstepriser skal opgives skriftlig ved indlevering ellers betragtes det som et absolut bortsalg.

Sælger må ikke selv byde på egne effekter via hjemmesiden skulle dette ske vil effekterne blive slettet og sælger skal herefter betale salget og købssalær af opnået bud-sum.

Sælger skal selv sørge for at de indleverede effekter er forsikret.

Effekter indsat på auktion kan ikke trækkes tilbage når først de er katalogiseret.

Opgørelse over solgte effekter vil blive fremsendt senest 20 dage efter auktionsdato.
Afregning bliver overført til sælgers bank.

Hent indsætterliste HER